Investor

Annons:

Investor är ett anrikt svenskt investmentbolag som arbetar enligt modellen att ta större poster i högkvalitativa bolag och sedan utveckla verksamheten via styrelseposter. Investors verksamhet är uppdelad i två affärsområden, kärninvesteringar och finansiella investeringar. Bland kärninvesteringarna har Investor betydande innehav i flera av börsens mest kända bolag som t.ex. SEB, Atlas Copco, ABB, AstraZeneca, Ericsson, Electrolux, Saab, Husqvarna, Nasdaq OMX mm. De finansiella investeringarna innefattar bl.a. investeringar i EQT och Investor Growth Capital. År 2012 uppgick de totala tillgångarna i Investor AB till ca 229,6 biljoner kronor (229 645 miljarder SEK).

Investmentbolaget Investor AB (kort Investor) grundades år 1916 som en avknoppning från Stockholms Enskilda Bank och börsintroducerades kort därefter. Investor har en nordisk bas och är starkt knutet till den svenska finansfamiljen Wallenberg, där Jacob Wallenberg är styrelseordförande i bolaget. I dag har Investor 85 medarbetare och huvudkontoret är baserat i Stockholm.

Investor arbetar aktivt via styrelsepositioner i de bolag som de investerar i . Enligt Investor själva bidrar de med finansiell styrka, ett omfattande affärsnätverk samt industriell erfarenhet till bolagen i portföljen. Till samtliga bolag i innehavet arbetar Investor kontinuerligt med att ta fram planer för värdeskapande, benchmarking av innehavet och att sträva mot att varje bolag ska vara ledande inom sitt affärsområde.

Investors långsiktiga målsättning är att nå en årlig avkastning på 8-9 % av innehavet via värdeökning, utdelningar och kassaflöde.  Under de senaste fem åren har aktieägare till Investor fått sin investering mer än fördubblad.

Aktieutdelning för investor

För år 2014 erhåller aktieägare (till Investor A och Investor B) 8 kr per aktie. Detta gäller aktieägare som innehade aktien senast den 7 maj, 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *