Industrivärden

Annons:

Investmentbolaget Industrivärden bildades år 1944 som en avknoppning till Handelsbanken, detta var en konsekvens av ny lagstiftning som syftade i att begränsa bankers värdepappersinnehav. I dag har Industrivärden betydande ägande i flera kända svenska storbolag som t.ex. Handelsbanken, Sandvik, Volvo A, SCA A, Ericsson A, Skanska A, ICA Gruppen, SSAB A och Kone.

Industrivärdens kärnverksamhet består i att utveckla nordiska bolag genom ett engagerat ägandeskap. Affärsidén går ut på att genera en hög totalavkastning till sina aktieägare genom att vara aktiva ägare och generera hög tillväxt av substansvärdet hos bolagen i innehavet. Industrivärdens strategi går ut på att vara långsiktiga ägare och styra och utveckla bolagen i innehavet genom styrelserepresentation som i sin tur arbetar via Industrivärdens modell för värdeskapande. Industrivärden innehav består i ett begränsat antal stora och medelstora nordiska börsbolag, där den långsiktiga värdepotentialen anses vara hög.

Industrivärden väljer sina bolag efter ett antal investeringskriterier. Först och främst måste bolag som ingår i Industrivärden ha en bevisad förmåga att leverera värde. Detta bevis är grundat i beprövade affärsmodeller och starka varumärken. Det andra investeringskriteriet är att bolaget har ett strategiskt fokus. Med ett strategiskt fokus menas att bolaget har en ledande position inom ett valt marknadssegment. Det tredje Investeringskriteriet är att bolaget baseras på en affärsmodell som är skalbar. Med skalbarhet menas i detta sammanhang att bolagets affärsmodell kan operera på flera marknader. Det fjärde kriteriet är finansiell tillväxt och baseras enligt Industrivärden själva på att bolaget har en god förmåga att generera tillväxt i kassaflödet. Sista kriteriet är att bolaget präglas av en stark företagskultur och har ett kompetent och fokuserat ledarskap.

Aktieutdelning industrivärden

Aktieägare till Industrivärden blev år 2013 tilldelade 5,50 kr per aktie. Denna aktieutdelning motsvarade en direktavkastning på 4,2 % för ägare av Industrivärden A, medan den motsvarade en direktavkastning på 4,5 % för ägare av Industrivärden C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *