All posts by admin

Alternativ till investmentbolag

Annons:

Att investera i ett investmentbolag är ofta en bra idé om man vill följa aktieindex och vill slippa dyra fondavgifter. Det finns dock tillfällen då det finns andra bättre alternativa investeringsformer än investmentbolag. Detta kan t.ex. vara fallet då man inte är beredd att ta sig an en större risk. Många gånger kan det vara fallet då man behöver ha tillgång till pengar vid en viss tidpunkt längre fram och sparkapitalet får därför inte ha minskat till denna punkt i tiden. En annan orsak till att man inte vill investera i investmentbolag kan vara att man inte riktigt vet var ens pengar hamnar. Särskilt mindre investmentbolag brukar sällan ha etiska riktlinjer för hur bolaget gör investeringar.

Om du har som kriteria att minst få tillbaka din insättning vid en senare tidpunkt kan alternativa sparfonder vara ett bättre alternativ. Många gånger kan ett vanligt sparkonto vara en bra placeringsform, särskilt om sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. På grund av det låga ränteläget är sparräntan tyvärr väldigt låg på sparkonton men för sparkonton som omfattas av den statliga insättningsgarantin garanterar staten att du alltid minst kommer att få tillbaka dina insatta pengar. Detta på bekostnad av en mycket lägre avkastning. Enligt Sparränta.net så kan man som sparkonto-innehavare få en ränta mellan 2.25 % och 2.75 % per år för pengar insatta på ett sparkonto med statlig insättningsgaranti. Det är avsevärt mycket lägre än genomsnittsavkastningen på Stockholmsbörsen men med ett sparkonto är du alltid garanterad att inte förlora några pengar.

Är du istället mån om att dina pengar inte investeras i oetiska branscher så kan du istället placera dina pengar i en etisk fond. Etiska fonder har oftast en uttalad policy att inte investera i bolag som är verksamma inom branscher som kan anses vara oetiska, som t.ex. vapenindustrin, kasinobranschen, oljeindustrin och pornografi. Sajten Etiskafonder.com har listat en större mängd etiska fonder som är verksamma i Sverige. Om man surfar in på dessa fonders respektive hemsidor kan man ofta hitta vilka riktlinjer och policies de följer för sina investeringar, på så vis kan du försäkra dig om att dina pengar inte investeras i verksamheter som du inte kan stå bakom.

Kinnevik

Annons:

Kinnevik är ett svenskt investmentbolag som är storägare till företag aktiva inom affärsområdena Kommunikation, E-handel & marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster. Bland Kinneviks innehav finns kända företag som: Tele2, Millicom, Metro, CDON Group, Zalando och MTH. Kinnevik grundades år 1903 av greve Willhelm Klingspor och Robert von Horn men är idag mest synonymt med familjen Stenbeck. Kinnevik var ursprungligen ett investmentbolag som investerade i traditionell industri, men har med tiden gått över till att fokusera på modern informations- och kommunikationsteknik.

Inom området kommunikation äger kinnevik stora innehav i telekombolagen Millicom (38 % av röster och kapital) och Tele2 (48 % av rösterna och 30,4 % av kapitalet) som tillsammans har totalt 64 abonnenter i 22 länder. Millicom är en telekom och medieoperatör som driver sin verksamhet inom tillväxtländer i Afrika och Latinamerika. Millicom arbetar just nu med att ta vara på potentialen inom onlinetjänster för sina tillväxtmarknader. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- & mobiltelefoni, bredband, datanät samt kabel-tv och är aktiva i Skandinavien samt tillväxtmarknaden som t.ex. Kroatien och Kazakstan. Tele2 strävar efter att erbjuda kunder en kombination av lågt pris och en bra kundupplevelse.

Kinneviks innehav inom e-handelsområdet rör främst investeringar i bolag aktiva inom sko- och modebranschen genom företagen Zalando och CDON Group. Zalando är en internetåterförsäljare inom skor och mode som är aktiva inom femton länder i Europa. Som Internetåterförsäljare har Zalando fokuserat på att utveckla strategiska partnerskap med mer än 1500 leverantörer och etablerat funktioner för att hantera större delen av logistiken internt. CDON Group är en e-handelskoncern med norden som hemmamarknad aktiva inom underhållning, mode, sport & hälsa samt hem & trädgård. Inom CDON Group finns välkända nätbutiker som t.ex. Nelly, Lekmer, Gymgrossisten, Bodystore, Tretti.se och som namnet antyder, Cdon.com.

Kinneviks innehav inom segmentet underhållning berör företagena MTG och Metro. MTG (Modern Times Group) driver Viasat och är den största operatören av gratis- och betal-tv i Skandinavien och Baltikum. Via Viasat driver MTG de välkända gratiskanalerna TV3, TV6, TV8 och TV10. Bland betalkanalerna finns Viasat-utbudet med t.ex. Viasat Sport och Viasat Film. Företaget Metro baseras på en gratistidning som når mer än 150 stöder i 23 länder världen över. Enligt Kinnevik så når Metro ca 18,3 miljoner läsare dagligen.

Inom området finansiella tjänster så innehar Kinnevik bolag som bl.a. erbjuder mikrolån till länder i Afrika och Latinamerika, livs- och sjukförsäkringar som distribueras via mobiltelefoner

Kinnevikaktien

Kinnevikaktien är noterad på Stockholmsbörsen under Kinnevik A och Kinnevik B. Långsiktiga ägare av Kinnevikaktien har nästan tredubblat satsade pengar i aktien under de senaste fem åren.

Utdelning för aktieägare i Kinnevik

Aktieägare som innehade aktien före den 13 maj, 2014 erhöll 7,00 kr per aktie i aktieutdelning.

Industrivärden

Investmentbolaget Industrivärden bildades år 1944 som en avknoppning till Handelsbanken, detta var en konsekvens av ny lagstiftning som syftade i att begränsa bankers värdepappersinnehav. I dag har Industrivärden betydande ägande i flera kända svenska storbolag som t.ex. Handelsbanken, Sandvik, Volvo A, SCA A, Ericsson A, Skanska A, ICA Gruppen, SSAB A och Kone.

Industrivärdens kärnverksamhet består i att utveckla nordiska bolag genom ett engagerat ägandeskap. Affärsidén går ut på att genera en hög totalavkastning till sina aktieägare genom att vara aktiva ägare och generera hög tillväxt av substansvärdet hos bolagen i innehavet. Industrivärdens strategi går ut på att vara långsiktiga ägare och styra och utveckla bolagen i innehavet genom styrelserepresentation som i sin tur arbetar via Industrivärdens modell för värdeskapande. Industrivärden innehav består i ett begränsat antal stora och medelstora nordiska börsbolag, där den långsiktiga värdepotentialen anses vara hög.

Industrivärden väljer sina bolag efter ett antal investeringskriterier. Först och främst måste bolag som ingår i Industrivärden ha en bevisad förmåga att leverera värde. Detta bevis är grundat i beprövade affärsmodeller och starka varumärken. Det andra investeringskriteriet är att bolaget har ett strategiskt fokus. Med ett strategiskt fokus menas att bolaget har en ledande position inom ett valt marknadssegment. Det tredje Investeringskriteriet är att bolaget baseras på en affärsmodell som är skalbar. Med skalbarhet menas i detta sammanhang att bolagets affärsmodell kan operera på flera marknader. Det fjärde kriteriet är finansiell tillväxt och baseras enligt Industrivärden själva på att bolaget har en god förmåga att generera tillväxt i kassaflödet. Sista kriteriet är att bolaget präglas av en stark företagskultur och har ett kompetent och fokuserat ledarskap.

Aktieutdelning industrivärden

Aktieägare till Industrivärden blev år 2013 tilldelade 5,50 kr per aktie. Denna aktieutdelning motsvarade en direktavkastning på 4,2 % för ägare av Industrivärden A, medan den motsvarade en direktavkastning på 4,5 % för ägare av Industrivärden C.

Investor

Investor är ett anrikt svenskt investmentbolag som arbetar enligt modellen att ta större poster i högkvalitativa bolag och sedan utveckla verksamheten via styrelseposter. Investors verksamhet är uppdelad i två affärsområden, kärninvesteringar och finansiella investeringar. Bland kärninvesteringarna har Investor betydande innehav i flera av börsens mest kända bolag som t.ex. SEB, Atlas Copco, ABB, AstraZeneca, Ericsson, Electrolux, Saab, Husqvarna, Nasdaq OMX mm. De finansiella investeringarna innefattar bl.a. investeringar i EQT och Investor Growth Capital. År 2012 uppgick de totala tillgångarna i Investor AB till ca 229,6 biljoner kronor (229 645 miljarder SEK).

Investmentbolaget Investor AB (kort Investor) grundades år 1916 som en avknoppning från Stockholms Enskilda Bank och börsintroducerades kort därefter. Investor har en nordisk bas och är starkt knutet till den svenska finansfamiljen Wallenberg, där Jacob Wallenberg är styrelseordförande i bolaget. I dag har Investor 85 medarbetare och huvudkontoret är baserat i Stockholm.

Investor arbetar aktivt via styrelsepositioner i de bolag som de investerar i . Enligt Investor själva bidrar de med finansiell styrka, ett omfattande affärsnätverk samt industriell erfarenhet till bolagen i portföljen. Till samtliga bolag i innehavet arbetar Investor kontinuerligt med att ta fram planer för värdeskapande, benchmarking av innehavet och att sträva mot att varje bolag ska vara ledande inom sitt affärsområde.

Investors långsiktiga målsättning är att nå en årlig avkastning på 8-9 % av innehavet via värdeökning, utdelningar och kassaflöde.  Under de senaste fem åren har aktieägare till Investor fått sin investering mer än fördubblad.

Aktieutdelning för investor

För år 2014 erhåller aktieägare (till Investor A och Investor B) 8 kr per aktie. Detta gäller aktieägare som innehade aktien senast den 7 maj, 2014.