Skyscrapers

Investmentbolag

Annons:

Välkommen till investmentbolag.com! Här hittar du allt om investmentbolag i Sverige.

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag äger aktier i andra bolag. Hur de olika bolagen förhåller sig till sitt ägande skiljer. Vissa investmentbolag ser ägandet som en långsiktig investering, medan andra tar en mer styrande och kontrollerande roll. Private Equity-bolag är investmentbolag som endast investerar i bolag vilket inte är noterade på börsen, eller köper upp hela publika bolag, vilket avnoterar dem från börsen.

Varför investera i ett investmentbolag?

Genom att köpa aktier i ett investmentbolag blir man indirekt ägare till andra bolag som oftast är inom olika branscher. Man kan därför minska risken i sin portfölj genom att köpa andelar i ett investmentbolag. Att köpa andelar i ett investmentbolag har många liknelser med att investera i en aktiefond. Till skillnad från aktiefonder så betalar du ingen förvaltningsavgift när du har aktier i ett investmentbolag och du erhåller många gånger så kallad Substansrabatt. Substansrabatten är den skillnad i värde mellan investmentbolaget och dess tillgångar.

Svenska investmentbolag på börsen

Det finns fem stora börsnoterade investmentbolag i Sverige. Samtliga är börsnoterade på stockholmsbörsen (Large cap).

Investor

Investor bildades av familjen Wallenberg för mer än hundra år sedan. Företaget har som affärsidé att skapa långsiktigt god avkastning för dess aktieägare genom att äga och utveckla bolag med attraktiv värdepotential. Investor är en aktiv ägare som strävar efter att dess innehavande bolag skall bli ledande inom sina respektive branscher.

Industrivärden

Industrivärden strävar efter att på sikt generera en högre avkastning än genomsnittet för Stockholmsbörsen. Vilket de gör genom aktivt ägande och en professionell investeringsverksamhet. Industrivärden investerar i medelstora och stora nordiska börsbolag som har värdeökningspotential genom aktivt ägande.

Lundbergföretagen

I Lundbergföretagens portfölj finns det helägda fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg, samt de börsnoterade bolagen Cardo, Holmen och Hufvudstaden. Investmentbolaget har också stora innehav i Handelsbanken, Husqvarna, Industrivärden, Indutrade och Sandvik. Lundbergsföretagen har som affärsidé att uppnå avkastning och värdetillväxt med låg risk.

Kinnevik

Kinnevik grundades år 1938 och är ett investmentbolag vars syfte är att bereda vinst till sina aktieägare. Företaget har tillgångar till ett värde av 7 miljarder dollar och är främst aktivt inom tre områden: media, telekom och affärstjänster. De största bolagen i Kinneviks portfölj är: Millicom International Cellular, Tele2, Modern Times Group (MTG), Metro International och Transcom WorldWide. Kinnevik är an aktiv ägare genom att de verkar i de olika företagens styrelser.

Ratos

Ratos är ett Private Equity-bolag vilket har som vision att uppfattas som nordens bästa ägarbolag. Företaget har som investeringsstrategi att minst äga 20 % av de bolag de investerar i. De investerar i 20-30 bolag av varierande storlek åt gången. Ratos investeringar är inte knutna till några specifika branschområden, utan menar att dess kärnkompetens är oberoende av bransch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Investmentbolag i Sverige